Nuvarande avtal för det centralt tillhandahållna enkätverktyget Survey&Report löper ut under året, och upphandling av nytt verktyg måste genomföras. Arbete pågår med att samla in verksamhetens behov, framförallt rörande kursvärdering. Som en del av det arbetet har en enkät genomförts bland institutionerna, och intervjuer med verksamhetsrepresentanter pågår löpande för att fånga hur verksamheten bedrivs så att rätt krav kan ställas i upphandlingen. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Elli Eisenhauer.