Skräppost (spam) är ett problem för de flesta organisationer, och Stockholms universitet är inget undantag. Det är en väldig mängd skräppost som dagligen väller in i vårt e-postsystem. Under perioden 25 december- 23 januari tog SU emot 5 564 000 mail, varav 2,1 miljoner klassades som spam direkt och stoppades redan vid dörren. 

För att undvika att alla användares inboxar ska översvämmas av skräppost används ett skräppostfilter. På universitetet köper vi en tjänst för detta som tillhandahålls via SUNET. Filtret skannar av inkommande e-post och gör så att brev som uppfattas som skräppost hamnar i skräpkorgen och vanliga e-postmeddelanden hamnar i inkorgen. Ibland blir det fel och vanliga e-brev hamnar i skräpposten och skräppost hamnar i inkorgen. Detta sker dock inte så ofta, mindre än 1% av all mottagen spam slank igenom filtret och nådde användarnas inboxar.

IT-avdelningen har, i samarbete med SUNET, påbörjat en utredning med syfte att förbättra skräppostfiltertjänsten. Målet är att vår träning ska få större genomslag på den e-post som släpps igenom. Mer information om detta kommer senare i år.

Vad kan du själv göra?

Du som användare kan hjälpa till att ”träna” skräppostfiltret. På så sätt blir det bättre och bättre på att känna igen skräppost och filtreringen blir bättre. Att träna filtret är lätt, du som använder Arbetsplatstjänsten kan installera ett plug-in för att få två knappar i Outlook; ”Spam” och ”Not Spam”, och så fort du får ett mejl som hamnar fel kan du bara klicka på respektive knapp och på så sätt tränas filtret.

Om du har Arbetsplatstjänsten Windows kan du kan själv installera plug-inet. Gå till Info-mappen på skrivbordet där du hittar Software Center. Starta Software Center och sök efter Sunet Mailfilter Outlook Plug-in. 

(Om du inte använder Arbetsplatstjänsten kan du få tillgång till knapparna via din lokale IT-ansvarige)

Ta för vana att kontrollera din skräppostmapp regelbundet så att du inte missar viktiga mejl, och har ett riktigt mejl hamnat fel – träna filtret!

Har du frågor om skräppost och hanteringen av denna är du välkommen att kontakta Helpdesk via Serviceportalen