I anslutning till universitetets övergång till Danske Bank, har det dykt upp ett försök till nätfiske i form av ett e-postmeddelande som utger sig för att vara från Danske Bank. Detta meddelande är falskt, Danske Bank kommunicerar inte direkt med universitetets medarbetare på detta sätt.

För att få lönen på rätt ställe fr.o.m. april ska du senast den 5 april registrera ditt bankkontonummer hos Danske Bank genom att logga in via HR-systemet Primula (hr.su.se).

Klicka aldrig på länkar i denna typ av e-post. Om du har fått ett liknande e-postmeddelande, som exemplet här nedan, ska detta vidarebefordras till Informationssäkerhetsfunktionen och därefter genast raderas.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Benita Falenius, Informationssäkerhetssamordnare, tel nr 08 16 4191.