Just nu cirkulerar ett e-postmeddelande som utger sig från att vara från Microsoft account team. Det är ett nätfiskeförsök, och du ska absolut inte klicka på några länkar i mailet om du har fått det.

Klicka aldrig på länkar i denna typ av e-post. Om du har fått ett liknande e-postmeddelande, som exemplet här nedan, radera det genast.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Hanna Lagerquist, IT-säkerhetssamordnare, tel nr 08 16 43 75.

--

*Subject:* Microsoft outlook account unusual sign-in activity

*Microsoft Outlook Web App*
Unusual sign-in activity
We detected something unusual about a recent sign-in to the Microsoft
outlook email account. To help keep you safe, we required an extra
security challenge.
Sign-in details:
Country/region: United State Of America
IP address: 37.220.13.51
Date: 10/10/2017 8:38 Am 
If this was you, then you can safely ignore this email.
If you're not sure this was you, a malicious user might have your
password. Please review your recent activity and we'll help you take
corrective action.
Review recent activity

To opt out or change where you receive security notifications or reset
your password, click here
.

Thanks,
The Microsoft account team

--