Java ägdes tidigare av Sun Microsystems och var en s.k. freeware, dvs gratisprogramvara som kunde användas utan kostnad. Denna missuppfattning är fortfarande vanligt förekommande trots att Java numera ägs av Oracle och andra licensregler gäller.

JavaSE finns i tre varianter; en gratisvariant (Community), samt två kommersiella varianter, en för klient (Advanced Desktop) och en för server (Advanced). Det som avgör om det är Community, Advanced Desktop eller Advanced är i vilket sammanhang den används. Om Java ingår i en egenutvecklad applikation eller om den har paketerats med hjälp av Microsoft Windows Installer Enterprise JRE är JavaSE inte längre gratis att använda.

Oracle Corporation har ökat sin frekvens rörande licensgranskningar* av kunder som använder Java. Det är därför en stark rekommendation att institutioner/motsvarande går igenom sina respektive IT-miljöer för att säkerställa licensefterlevnad. En olicensierad (=ouppdaterad) Javaklient riskerar att också påverka IT-säkerheten då inga regelbundna säkerhetsuppdateringar sker.

Institutioner/motsvarande ombeds att inventera sina system och meddela IT-avdelningen om det finns Javainslag i systemen som används, på vilket sätt nyttjandet sker (server/klient) och antal användare. Meddela detta genom att skicka e-post till itam-it@su.se snarast möjligt.

Har du några frågor rörande detta är du välkommen att kontakta licensfunktionen via Serviceportalen 

 

*Licensgranskningar är något som regelbundet praktiseras av många programvaruföretag för att utreda kunder som helt eller delvis inte betalar för den programvara som används. Hur programvaran får användas finns oftast beskriven I de licensvillkor (EULA = End User License Agreements) som medföljer programvaran.