Övergången till nya skrivare inom utskriftstjänsten Printomat är nu avslutad och alla skrivare är utbytta. Bytet har gått bra och IT-avdelningen vill passa på att tacka alla medarbetare för ert tålamod och för gott samarbete. Nu fortsätter arbetet med att fintrimma systemet ytterligare för bästa användarupplevelse.

Alla felanmälningar och beställningar sker som vanligt direkt till Helpdesk, det är alltså ingen skillnad mot tidigare hantering. Använd fliken felanmälan respektive beställning i Serviceportalen

Felanmälan ska alltså inte göras direkt till skrivarleverantören, detta kan medföra att det tar längre tid att åtgärda fel.

Printomatskrivarna känner av när tonernivån börjar bli låg och gör automatiskt en beställning direkt till leverantören i god tid. Tonern distribueras med internposten till angiven mottagare/printansvarig på respektive institution/motsvarande. Det är därför viktigt att hålla informationen om printansvarig i SUKAT uppdaterad.

Uttjänta tonerflaskor i Printomatsystemet kan sorteras som plast i miljöstationen.

Obs att beställningsformuläret i Serviceportalen numera endast är åtkomligt för personer med rätt behörighet. Se tidigare utsänd information om förändrad behörighetsstruktur i SUKAT