Från och med kvartal 2 2017 (28/6) kommer underlagen som tidigare skickats ut i pappersform att istället skickas med e-post. Det är bättre för miljön och förhoppningen är att alla ska tycka att det är en förbättring mot tidigare.

Vid första utskicket finns en mottagare per institution/motsvarande registrerad, och det är i första hand den administrativa chefen, i andra hand har ekonomihandläggare eller motsvarande. Det går utmärkt att ha flera mottagare av underlagen framöver.

Om du önskar ändra den registrerade mottagaren eller lägga till ytterligare personer, dela upp underlagen per kostnadsställe går det också bra. Kontakta Helpdesk och ange vem/vilka du vill ska vara mottagare av debiteringsunderlagen framöver. De uppgifter som behövs är namn, användarnamn, e-post samt vilka kostnadsställen som avses så att mottagarkonto kan skapas till nästa kvartalskörning.