Fr. o. m. 1 oktober kan alla medarbetare använda den nya e-signaturtjänsten eduSign för att signera avtal och andra dokument digitalt. eduSign är en tjänst som tillhandahålls av SUNET och är mycket enkel att använda. 

Det går till så att när du vill signera ett dokument laddar du upp det i PDF eller XML-format. Du loggar in med ditt universitetskonto, signerar och sedan kan du ladda ner det underskrivna dokumentet och spara det på en säker plats, till exempel i din hemkatalog.

Tänk på att om det signerade dokumentet ska arkiveras finns det krav på dokumentets format. Läs mer om PDF/A

E-signaturtjänsten är tillgänglig för alla medarbetare med universitetskonto, men du har naturligtvis bara rätt att signera sådant som din befogenhet omfattar. Besluts- och delegationsordningen gäller fortfarande och e-signaturtjänsten ger inga ytterligare befogenheter. I förekommande fall ska du även diarieföra dokumentet.

Om det behövs två signaturer och du är den andra personen som skriver på är det viktigt att du validerar dokumentet innan du själv signerar. Valideringen garanterar att inget i dokumentet ändrats sedan det signerades. Du validerar dokumentet genom att ladda upp det och får sedan ett godkännande som garanterar att inget i dokumentet ändrats sedan signering.

Signering
Validering

Mer information om elektroniska underskrifter

Skriv under ett dokument med E-signaturtjänsten


Har du frågor om vad som gäller för e-signatur, vilka typer av dokument som kan signeras digitalt, kontakta Rättssekretariatet 
 

Den här nyheten på engelska