Nu lanseras den nya webbtjänsten Mina utskrifter (su.se/minautskrifter), där alla som använder Printomat kan se sin utskriftshistorik samt var på campus det finns publika Printomatskrivare. Den största skillnaden blir för studenterna som i och med Mina utskrifter får ett förbättrat gränssnitt för köp av utskrifter och nu kan de äntligen se sitt utskriftssaldo online. Tjänsten finns även på engelska och heter då My printouts (su.se/myprintouts)