En ny IT-sårbarhet kallad “Blue borne” utnyttjar Bluetooth för att ställa till skada på alla typer av enheter och i alla operativsystem.  Det finns säkerhetsuppdateringar för olika enheter och operativsystem.   

Kontrollera att du har senaste versionen av t. ex. din telefons operativsystem och stäng gärna av Bluetoothfunktionaliteten om den inte behövs.

Institutioner som inte använder Arbetsplatstjänsten rekommenderas att installera de senaste säkerhetsuppdateringarna. Datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten uppdateras som vanligt enligt gängse rutiner.

Har du frågor rörande detta, kontakta Informationssäkerhetsfunktionen: infosakfunktionen@su.se