Universitetets nuvarande avtal med telefonioperatören TDC (som numera ägs av Tele2) löper ut i sommar. Upphandling av nytt operatörsavtal pågår och IT-avdelningen räknar med att kunna meddela vilken operatör vi kommer teckna avtal med under april-maj. Det nya avtalet kommer börja gälla från september 2018.