Flera nya säkerhetsproblem och attackytor har upptäckts främst i de program som används för att fjärrstyra datorer över internet (Microsofts fjärrskrivbord och Apple Remote Desktop). 

Säkerhetsproblemen drabbar både Windowsdatorer och datorer med macOS och det är viktigt att vidta åtgärder snarast. Du som använder Arbetsplatstjänsten behöver bara starta om din dator så installeras nödvändiga säkerhetsuppdateringar. Har din dator inte startats om på länge kan flera omstarter krävas.

När det gäller datorer som inte är anslutna till Arbetsplatstjänsten och servrar som inte hanteras av IT-avdelningen är det respektive prefekt/motsvarande som ansvarar för att nödvändiga säkerhetsuppdateringar installeras; detta behöver göras omgående. Särskild information har gått ut till dator- och systemansvariga om detta.

IT-avdelningen har i skrivande stund inte valt att blockera Microsofts fjärrskrivbord centralt då det för närvarande inte är nödvändigt, men detta bevakas löpande och beslutet kan komma att ändras med kort varsel. Vi vet att en sådan central blockering får stor påverkan ute på institutionerna och vill undvika det i möjligaste mån. Därför är det av största vikt att alla datorer och servrar uppdateras snabbt. 

IT-avdelningen har fått rapporter om att datorer på campus har använts i s.k. överbelastningsattacker och har därför valt att blockera tillgång till Apple Remote Desktop (ARD/ARMS) från internet till universitetet. 

Om du har macOS  och inte har behov av att använda ARD/ARMS kan du följa dessa instruktioner för att avvaktivera det.