Arbetet med att byta ut det gamla systemet mot ett nytt modernt har pågått under hela hösten och den 15 januari lanserades det nya CRM-systemet. Projektet har drivits av IT-avdelningen tillsammans med Samverkansavdelningen. IT-avdelningen har ansvarat för projektledning och installation. En extern konsult har konfigurerat systemet som nu driftas och förvaltas av IT-avdelningen.

Tidigare användes CRM av Innovationskontoret, samverkanskoordinatorerna och Korta vägen på sektionen för Externa relationer, men med ett modernare system på plats planeras det för att ytterligare en enhet inom Samverkansavdelningen ska börja använda CRM.

- "Det känns bra att ha det nya systemet på plats", säger Brian Baskin, förvaltningsledare för CRM på Samverkansavdelningen." Projektarbetet har flutit på bra med alla inblandade parter och vi är väldigt nöjda. Nu arbetar vi i ett modernt och effektivt system, det är stor skillnad mot tidigare", säger Brian.