Under 2018 kommer licenserna för Adobe Connect, som används för olika typer av e-möten, att fasas ut och ersättas av Zoom. Zoom är lättanvänt och ger stöd för olika typer av video- och webbmöten, såväl som chatt, samarbete och delning av filer. 

Tjänsten Zoom är ännu inte uppsatt och införd på SU, vilket bl.a. innebär att Helpdesk inte kan ge support på tjänsten. Information har dock gått ut via SUNET om att det redan idag är möjligt att använda den nationella instansen av Zoom. IT-avdelningen avråder SU-anställda från att göra det eftersom det då kommer att uppstå svårigheter när vi inför tjänsten på SU. De som redan har loggat in på den nationella instansen av Zoom kommer behöva konvertera sitt konto till SU:s egen Zoom vilket kan komma att innebära komplikationer. 

Information och stöd för att gå över till Zoom kommer löpande att gå ut till alla registrerade användare av Adobe Connect under införandet. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Helpdesk.