Just nu går det inte att skicka mejl via SU:s mejlserver smtp.su.se för den som inte befinner sig i Sverige. Detta gäller främst personer som använder mejlprogrammet Thunderbird eller försöker ansluta med en felaktigt konfigurerad mobiltelefon. Anledningen till detta är att hackare har utnyttjat stulna kontouppgifter för att skicka skräppost vilket tidigare har blockerat SU från att mejla vissa mejlleverantörer. 

I väntan på en mer permanent lösning rekommenderar vi i första hand webmailen. Du som använder Thunderbird kan även ladda ner och konfigurera tillägget ExQuilla som är ett officiellt tillägg från Mozilla (som utvecklar Thunderbird). Det fungerar gratis i en månad och vi bör ha en mer permanent lösning på plats tills dess. 

När det gäller mobiltelefoner fungerar det om du konfigurerar enligt instruktionerna som finns i Serviceportalen.