Sveriges alla lärosäten fortsätter i snabb takt att under 2018 gå över till nya Ladok. Detta påverkar alla universitetets system som har kopplingar till Ladok, bland annat Mondo. Det som händer när Ladok tillfälligt stängs ner för att släppa på ett nytt lärosäte, uppdateras eller säkerhetskopieras, är att våra andra system tappar kontakten med Ladok vilket gör att kurssajter i Mondo tillfälligt försvinner för studenterna. När Ladok är uppe igen blir kurssajterna åter tillgängliga i Mondo.

Studenter som råkar ut för att inte hitta sina kursflikar i Mondo, rekommenderas att prova igen om ett par timmar så har det förhoppningsvis löst sig. Studenter med inlämningsuppgifter som ska lämnas i Mondo rekommenderas att vara ute i extra god tid så länge det här problemet kvarstår.

Stockholms universitet, tillsammans med övriga lärosäten, har en kontinuerlig kontakt med Ladok-driften vid Umeå universitet för att hitta en lösning på problemet.