Ett projekt för att införa Microsoft Office 365 för universitetets anställda har inletts på IT-avdelningen. Projektet beräknas pågå fram till december, och har som mål att ta fram ett beslutsunderlag för att införa Office 365. Projektets styrgrupp består av representanter både från verksamheten och IT-avdelningen. Office 365 finns sedan några år tillgängligt för våra studenter.

Information om tjänsten Office 365

Microsoft Office 365 är en kommersiell tjänst som erbjuder en uppsättning produkter. Tjänsten kombinerar molntjänster med applikationer som körs lokalt. Tjänsten möjliggör och effektiviserar samarbete genom att det går att dela information via mail och kalender, genom åtkomst av egna och gemensamma filer samt via digitala möten.

Du når din information i Office 365 via webbläsare och installerade appar från olika enheter som till exempel mobil och dator.
Exempel på applikationer som ingår i Office 365 är: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote, Microsoft Teams som är ett nav för samarbete i Office 365 samt OneDrive for Business som är din personliga lagringsyta.