Janne Flyghed
Foto: Eva Tiby

Kriminologiska institutionen var tidigt ute med digital tentamen. Janne Flyghed, professor i kriminologi, har under flera terminer ansvarat för ”allmän översiktskurs i kriminologi”, en kurs där omkring 185 personer skriver tentamen.

– Tänk att sitta och rätta allt det handskrivet. Det finns en rättviseaspekt också, att ingen ska riskera att bli sämre bedömd på grund av sin handstil, och tentan blir helt anonymiserad, säger Janne Flyghed.

Tentamen på kursen innehåller både kortsvarsfrågor och essäfrågor. Max antal ord som svar sattes på senaste tentan till 3, 10, 30 eller 300. Den som får omtenta får skriva för hand, vilket gör att institutionen kunnat jämföra tidsåtgång vid rättning. Janne Flyghed uppskattar att digital tentamen sparar åtminstone en tredjedel av tiden, vilket också gör det ekonomiskt lönsamt. Dessutom går det fort att få ut statistik, till exempel hur stor andel som klarade vissa frågor.

Han ser inga nackdelar med digital tentamen, men förbättringspotential. Till exempel att det inte skulle gå att skriva mer än maxgränsen för antal ord. Även studenterna förefaller nöjda.

– Mig veterligen har det inte kommit ett enda klagomål från studenterna, de tycker det är jättebra. Det går lätt att radera, klippa ut och klistra in när de skriver.

Har du några tips till kollegor som ännu inte använt digital tentamen?

– Bara gör det. Det är effektivare, billigare, rättssäkrare och bättre för studenterna, säger Janne Flyghed.

Hur stor andel av de tentor som sker vid Stockholms universitet är svårt att säga, eftersom mycket sker ute på institutionerna. Det har hittills genomförts drygt 1200 digitala tentor med ca 37 000 tentander. Ulf Färjare är förvaltningsledare vid IT-avdelningen och arbetar med den digitala tentamenstjänsten. Han har själv varit lärare.

Ulf Färjare
Ulf Färjare är förvaltningsledare vid IT-avdelningen. "Det har varit ett spännande projekt att lösa, hur vi ska få en hög säkerhetsnivå samt snygg och praktisk förvaring", säger han om Uggleviksalen. Foto: Niklas Björling

– Under mina år har jag rättat tusentals handskrivna tentor. Det är inte alltid studenterna ens själva ser vad de skrivit. Många lärare kan känna att det är en hög tröskel att gå över till digitala tentor, men jag lovar att tidsåtgången för att sätta sig in i det sparas in redan vid första tentan, säger han.

Text: Anna-Karin Landin

Tentasal - digital tentamen
I Uggleviksalen är datorerna bärbara och förvaras i ett säkerhetsskåp. Data lagras på universitets servrar var 20:e sekund vid tentamenstillfället. Datorerna kommer bara åt ett särskilt tentanät. Foto: Niklas Björling