Sedan drygt ett år tillbaka finns Riktlinjer för telefoni vid Stockhoms universitet. Sedan riktlinjerna kom till har några saker förändrats och nya saker har tillkommit och riktlinjerna har därför uppdaterats.

De viktigaste förändringarna är att roaming-avgifterna har tagits bort inom EU/EES-länderna, vilket gör att du inte längre måste stänga av roaming på resor till dessa länder. Något som har lagts till i riktlinjerna är att det inte får finnas oavlyssnade meddelanden i röstbrevlådan när en anknytning sägs upp pga. tjänstledighet eller att någon slutar sin anställning, då dessa ev. meddelanden försvinner när anknytningen tas bort.

Liksom tidigare finns riktlinjerna även på engelska.

Har du frågor om riktlinjerna eller andra frågor om telefoni är du välkommen att kontakta Helpdesk.