E-mötestjänsten Zoom som de flesta av oss använder väldigt frekvent just nu har figurerat i media de senaste dagarna. Det har framför allt handlat om säkerhet/kryptering och hur personuppgifter hanteras. 

Mycket av skriverierna hänvisar till den ”publika” tjänsten Zoom som bland annat används av många privatpersoner framför allt i USA. Vi på universitetet, liksom övriga nordiska lärosäten, köper tjänsten Zoom av Sunet/NORDUnet och är alltså inte en del av ”publika Zoom”. NORDUnets Zoomtjänst följer GDPR och övrig europeisk datalagstiftning och all data lagras och behandlas inom EU. 

”Säkra” möten

Det finns en mängd funktioner i Zoom för att höja säkerheten i möten. Den som skapar ett Zoom-möte kan välja att skapa ett lösenord som alla som ska ansluta till mötet måste ange och mötesledaren kan också välja att ”låsa” mötet – då kan endast de personer som bjudits in till mötet delta. 

När du bjuder in till ett möte, var uppmärksam på vilka som ansluter och säkerställ att icke inbjudna gäster hanteras (slängs ut).

Du kan också välja att slå på en funktion som gör att endast personer med universitetskonto kan ansluta till dina möten. Du som undervisar via Zoom rekommenderas att slå på denna funktion då det gör att funktionen ”Breakout Rooms” fungerar bättre.

För att slå på och av denna funktion gör såhär:

  1. Gå till https://stockholmuniversity.zoom.us 
  2. Logga in med ditt universitetskonto
  3. Välj Settings i vänsternavigationen
  4. Gå till Only authenticated users can join meetings & välj önskad inställning beroende på dina behov.

Personal Meeting ID

IT-avdelningen avråder från att bjuda in till möten eller föreläsningar med hjälp av Personal Meeting ID. Detta på grund av att Personal Meeting ID alltid har samma länk om du inte aktivt ändrar den, vilket innebär att en person som fått länken vid ett tidigare tillfälle kan ansluta till ett annat möte senare. 
Detta kan du hindra genom att sätta ett lösenord som du byter ut frekvent eller genom att ändra de tio siffrorna i ditt ”personal meeting ID” i din profil eller i Zoom-klienten, men rekommendationen är att du inte använder det utan genererar ett nytt mötes-id när bjuder in till möten och föreläsningar eftersom det är säkrast.

Uppdatera Zoom-klienten

Se till att du alltid har den senaste versionen av Zoom-klienten så att du har alla säkerhetsuppdateringar som släppts. Ta som vana att regelbundet kontrollera om det finns en uppdatering. 

NORDUnet har tagit fram en FAQ som besvarar en mängd vanliga frågor

Den här artikeln finns översatt till engelska