Ett allvarligt säkerhetshål har upptäckts i Microsofts fjärrskrivbord (Remote Desktop). Säkerhetshålet gör att obehöriga personer kan göra intrång för att köra skadlig kod på din dator. Ett sådant intrång kan snabbt sprida sig över hela universitetet. 

Säkerhetshålet drabbar datorer med Windows 7 och äldre operativsystem (på serversidan drabbas Windows server 2008 R2 och äldre versioner).

I väntan på att en säkerhetsuppdatering kan installeras har IT-avdelningen valt att omgående spärra tillgång till Microsofts fjärrskrivbord i universitetets brandväggar. Detta gör att det inte kommer gå att ansluta via fjärrskrivbord alls.

IT-avdelningen arbetar på att installera en säkerhetsuppdatering som täpper till säkerhetshålet för berörda användare. Alla Windows 7-datorer som är anslutna till Arbetsplatstjänsten kommer att startas om kommande natt för att få uppdateringen installerad. Spara och stäng de dokument du arbetat i innan du går hem för att undvika dataförlust.

Så fort IT-avdelningen gör bedömningen att det är säkert att åter använda fjärrskrivbord kommer brandväggarna att öppnas igen.

Institutioner som inte är anslutna till Arbetsplatstjänsten eller har egna servrar måste själva se till att säkerhetsuppdateringen installeras. Institutioner med egna brandväggar rekommenderas att vidta lämpliga åtgärder för att täppa till säkerhetshålet. 

Det är alltid lämpligt att köra en aktuell version av operativsystemet för att undvika säkerhetsproblem. Du som har Arbetsplatstjänsten och kör Windows 7 kan kontakta Helpdesk för att beställa uppgradering till Windows 10.