IT-avdelningen har uppmärksammats på en sårbarhet i Microsoft Remote Desktop.app version 8.0.36 och tidigare för Mac och en lösning är att uppdatera Microsoft RDC till senaste versionen. 

Mac-användare som inte är anslutna till Arbetsplatstjänsten kan själva uppdatera sina datorer, uppdateringen finns tillgänglig i App Store. För användare med Arbetsplatstjänsten är detta redan åtgärdat.