Sök personal (Sukat sök) som är den webbtjänst där du kan söka personal, telefonnummer, e-postadresser med mera begränsas till att endast vara tillgänglig från universitetets egna nät. Förändringen sker av säkerhetsskäl och träder i kraft omgående.

Detta betyder att du inte kan komma åt Sök personal (sukat.su.se) om du befinner dig på annan plats än universitetet. Undantaget är om du använder Fjärranslutning (VPN) då kan du nå Sök personal även utanför SU:s nät.