Vi har just nu en nätverksincident som kan medföra störningar för vissa användare. Exempel på störningar kan vara svårigheter att komma åt nätet eller problem att logga in.
Om du märker att du är drabbad av störningar av den här typen var vänlig och kontakta den person om är IT-ansvarig på din institution/motsvarande. Om du inte har någon IT-ansvarig var vänlig kontakta Helpdesk via Serviceportalen