Den 27 september 2017 upphör supporten för FileMaker 13. Det innebär i praktiken att om du har den versionen av programmet kommer det fortsätta att fungera på din dator om du inte gör någon förändring av operativsystemet. FileMaker garanterar inte att den versionen ska fungera på nya operativsystem och miljöer som släpps efter den 27 september. De ger inte heller support för den versionen efter det datumet.

Det är en stark rekommendation att uppgradera till den senaste versionen då det inte kommer att skickas ut några uppdateringar för version 13 efter den 27 september. Att använda sig av en osupportad version kan leda till att IT-säkerheten påverkas negativt.