Av säkerhetsskäl är det viktigt att alltid ha en uppdaterad version av operativsystemet på sin dator. Du måste inte ha den allra senaste versionen, men det är väldigt viktigt att den version du använder fortfarande supportas av Microsoft. En version som inte längre supportas får inte nödvändiga säkerhetsuppdateringar och kan komma att blockeras från universitetets nät.

Microsoft har frångått sin tidigare tradition för namn och version på operativsystem. Tidigare fanns t. ex. Windows XP, Windows Vista, Windows 8 osv. Numera finns Windows 10 i flera olika versioner som är namngivna efter det år och den månad som versionen släpptes. Den senaste versionen heter 1903 och släpptes alltså i mars 2019. Den version som installeras på datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten för närvarande är 1809 (september 2018). Denna version har testats ordentligt av IT-avdelningen för att säkerställa att den fungerar i universitetets IT-miljö.

Windows 10 1607 och äldre versioner som inte supportas av Microsoft får alltså inga säkerhetsuppdateringar längre. 

Pga. ett nyupptäckt allvarligt säkerhetshål i Microsofts fjärrskrivbord kommer IT-avdelningen därför blockera möjligheten att använda fjärrskrivbordet på datorer med Windows 10 1607 och tidigare versioner av Windows 10, Windows 8.0, Windows Vista samt Windows XP av säkerhetsskäl.
Undantaget är specialversioner av Windows 10 (LTSB) som t.ex. används i kassamaskiner, infoskärmar och liknande.

IT-avdelningen uppmanar alla Windowsanvändare att uppgradera till en Windowsversion med support så fort som möjligt. Ta hjälp av ditt lokala IT-stöd/DSA för detta. Uppgraderingen kan ta ganska lång tid så det kan vara en bra idé att starta den när du går för dagen. När du har uppgraderat kommer du åter att kunna använda fjärrskrivbordet. 

Om din dator är ansluten till Arbetsplatstjänsten behöver du inte göra något, IT-avdelningen ser till att din dator uppgraderas.

Har du några frågor om detta, var vänlig kontakta Helpdesk via Serviceportalen.

Hur vet jag vilken version av Windows jag har?


Skriv ”winver” i sökfönstret och tryck Enter eller använd kommandotolken och skriv winver och tryck Enter.