På grund av ett allvarligt säkerhetshål blockerade IT-avdelningen tillgången till Microsofts fjärrskrivbord i universitetets brandväggar för några veckor sedan. Säkerhetshålet påverkar datorer med Windows 7 och äldre operativsystem och servrar med Windows 2008 R2 och äldre, men blockeringen påverkar alla användare oavsett operativsystem

Eftersom det finns så stora säkerhetsrisker med Microsofts fjärrskrivbord har IT-avdelningen beslutat att fortsätta blockera tillgången till det. Den institution/motsvarande som har behov av att använda fjärrskrivbord får ansöka om förändring i universitetets brandvägg med hjälp av det formulär som finns i Serviceportalen. (Observera att formuläret endast är tillgängligt för behöriga). 

Om du behöver använda Microsofts fjärrskrivbord behöver du kontakta den som är IT-ansvarig på din institution för att få hjälp med detta. Öppning i brandväggen sker per dator/IP-nummer och kommer av säkerhetsskäl endast ske för datorer som har relevanta säkerhetsuppdateringar installerade.