Alla röstbrevlådor får en behörighetskod när de skapas, och för att hindra obehöriga personer att få åtkomst till meddelanden i röstbrevlådor uppmanas användare att byta till en egen kod. De användare som inte tidigare bytt till en egen kod kommer att tvingas göra det från och med nu. Nästa gång du ringer till din röstbrevlåda kommer du automatiskt få en uppmaning om att skapa en egen kod om du inte tidigare gjort det. 

När du ringer in för att byta kom får du tre alternativ, välj alternativ 3 som innebär att du väljer en ny PIN-kod genom att knappa in den på telefonen och därefter trycka #.