Bakgrund

De institutioner som idag till stor del sysslar med t.ex. laborationer har ett behov av att dokumentera och administrera genomförandet samt resultaten av dessa. I dagsläget sker det på ett flertal sätt och är starkt person- och institutionsberoende. Det finns en överhängande risk att data kan komma att förloras eller inte kunna verifieras då det inte finns någon central lösning med adekvat inbyggd säkerhet. Med ett ELN-system (Electronic Lab Notebook) skulle detta kunna undvikas och forskningen bedöms kunna bli mer effektiv och säkerställa kontinuitet på ett bättre sätt genom att data även kan delas på ett enklare sätt. 


En central tjänst upphandlas

Stockholms universitet kommer att upphandla och införskaffa en central tjänst för ett ELN-system baserat på forskarnas behov och efterfrågan vid SU. Elektroniska labböcker är loggböcker/anteckningsböcker där forskare och doktorander kan föra in resultatet från laborationer/experiment, metoder och mjukvaror som har använts m.m. ELN underlättar att på ett tillförlitligt och överskådligt sätt digitalt dokumentera forskningsplanering och forskningsresultat inom experimentell forskning. 
Det har uttryckts behov och önskemål från flera forskare vid olika institutioner att Stockholms universitet ska tillhandahålla ett centralt ELN system. Flera av SU:s forskare som är affilierade till exempelvis Karolinska Institutet har via dem tillgång till KI:s ELN, där det sedan 1 januari 2019 är obligatoriskt för forskare att dokumentera forskningsresultat i ELN-system.

För att IT-avdelningen ska kunna upphandla ELN-system behövs en aktiv användardialog och kunskap om vilka behov som olika institutioner och ämnesområden har gällande ett ELN.  Diskussionen om ELN har pågått en längre tid men nu har IT-avdelningen med stöd från SUB prioriterat detta högt. Eftersom processen ska säkras genom delaktighet från verksamhet och delar av förvaltningen inklusive beräknad tid för upphandling beräknas ett införande ske under höstterminen 2020.


Projektet

Projektägare:
Wilhelm Widmark
Linn Myhrman
Styrgrupp:
Mikael Hacksell, IT-avdelningen (från januari 2020, tidigare Leo Larsson) med projektstöd av Stina Haase
Björn Jidell IT-avdelningen
Uno Fors SAMHUM Området
Lena Mäler NAT Området
Sven Isaksson SAMHUM Området
Sabina Anderberg Universitetsbiblioteket
Referensgrupp:
Aji Mathew NAT Området
Abraham Mendoza NAT Området
Andreas Ryd NAT Området
Pål Stenmark NAT Området
Sven Isaksson SAMHUM Området


Frågor om projektet?

Kontakta projektledare Mikael Hacksell