Välkommen på utbildning i bemanningsplaneringsverktyget PlanEdit! 

För att få behörighet till PlanEdit klient måste du delta i ett utbildningstillfälle. Utbildningen passar också bra för dig som funderar på att beställa PlanEdit.

Utbildningen vänder sig främst till medarbetare som ska arbeta med verktyget PlanEdit, och är kostnadsfri. Utbildningen pågår mellan 9.00 och 12.00.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra att du tar med dig en egen dator.

Eftermiddagens workshop börjar kl 13.00 passar dig som redan använder verktyget och har frågor du vill ställa. 

Anmäl dig genom att skicka e-post till Svetlana Nygren