IT-arenan är IT-avdelningens nätverk för data- och systemansvariga, adminstrativa chefer och andra IT-intresserade. Tipsa gärna andra kollegor som kan vara intresserade av att komma!

Syftet med IT-arenan är nå en ökad samverkan och erfarenhetsutbyte inom IT-området. Det är mötesplatsen där vi träffas för att diskutera gemensamma frågeställningar, utmaningar och idéer som syftar till att göra verksamheten ännu bättre. Inte minst ges det tillfälle att inspirera och lära av varandra!

Den första träffen får året äger rum tisdagen den 4 februari kl 13.00-15.00 i Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus. 

Några av programpunkterna denna gång blir:

  • Samverkansmodellen för IT och verksamheten, presentation av modell - Linn Myhrman, Uno Fors & Sten Hellman
  • Från IdM till IAM
  • Zoom
  • Athena
  • Ny lagringslösing för SU 

Självklart kommer det finnas tid för att mingla och nätverka med kollegor!

För planeringens skull vill vi gärna att du anmäler dig senast den 29 januari.

Anmäl dig här