Nu när många jobbar hemifrån har behovet av att kunna ansluta sig till SU:s nätverk på ett säkert sätt ökat. Detta görs med hjälp av VPN, (Virtual Private Network). Tidigare har tjänsten Fjärranslutning (VPN) endast varit tillgänglig för personer som använder Arbetsplatstjänsten men nu har IT-avdelningen tagit fram en ny VPN-tjänst som fungerar även på datorer som inte är anslutna till Arbetsplatstjänsten, och även på mobila enheter. 

Tjänsten testas för närvarande av IT-avdelningen och dator- och systemansvariga ute på institutionerna, och nu är tiden mogen att öka trycket på tjänsten genom att låta en bredare krets testa den.

Vill du hjälpa till att testa? 

Du hittar alla instruktioner i Serviceportalen
https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1319269


Skicka ev. feedback på tjänsten eller frågor till Helpdesk via Serviceportalen