Beskrivning av tjänsten

Tjänsten Ärendehantering ger tillgång till ett ärendehanteringsverktyg för att hantera inkommande ärenden på ett strukturerat sätt. Exempel på ärenden som kan hanteras är felanmälan, allmänna frågor och beställningar. Tjänsten ger möjlighet att hantera ärenden inom en grupp med bibehållen spårbarhet och definierade processteg. Fördelen är att man får kontroll på sina ärenden och därmed har man möjlighet att göra uppföljningar och ta fram statistik.

Under Mina ärenden kan användaren följa institutionen/motsvarandes ärenden.

Målgrupp

Institutioner och förvaltningsavdelningar i behov av strukturerat ärendehanteringsstöd.

Tjänsten innefattar

Ärendehanteringstjänsten innefattar bland annat följande:

 • Stöd för hantering av olika typer av ärenden
 • Processflöden
 • Spårbarhet
 • Uppföljning och statistik
 • Tillgång till formulär för insamling av information till ärendet
 • Hjälp att skapa arbetslistor - för god överblick av ärenden
   

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen

Exempel på support som ingår:

 • Felsökning
 • Användarstöd vid verksamhetsanpassning av verktyget
 • Artiklar i Serviceportalen med baskunskaper för handläggare
   

Tillvalstjänster

Institutioner kan löpande beställa utbyggnad av systemet att omfatta nya ärendetyper och nya formulär. Dessa tjänster debiteras per timme (i dagsläget 668 kr/h).

Beställning och leverans

Beställning av Ärendehantering görs av behörig beställare via Serviceportalen.

En behovsanalys och kravspecifikation tas sedan fram i samarbete med beställaren.

Beställningsformulär i Serviceportalen: 
Beställning av Ärendehantering - välj Ärendehanteringssystem (Marval)

Priser

Priset för tjänsten är 340 kr/mån/handläggare i verktyget.

En startavgift tillkommer vid uppsättningen av tjänsten. Denna ges mot offert beräknat på uppskattning av tid (timmar) för uppsättningen av tjänsten.

Större förändringar i verktyget efter produktionssättning debiteras per timme.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen.