Beskrivning av tjänsten

Arbetsplatstjänsten är IT-avdelningens standardarbetsplats där hårdvara, mjukvara och support ingår. Tjänsten ger smidig tillgång till centrala IT-tjänster som t.ex. Printomat och e-post.

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Arbetsplatstjänsten är en komplett arbetsplats inkluderande såväl hårdvara som mjukvara. Arbetsplatsen är en central tjänst vilket innebär att den lokala administrationen minimeras.

Arbetsplatsen innefattar bland annat följande:

 • Certifierade datormodeller för Windows och Mac
 • Hårdvara som byts ut efter 36 månader
 • Standardiserade och centralt distribuerade programvaror
 • Automatiska uppdateringar av operativsystem och program
 • Antivirusskydd samt skydd mot skadlig kod
 • Automatisk anslutning till Printomat, hemkatalog och gemensamma mappar
 • Möjlighet till säker fjärranslutning med VPN (kostnadsfri tilläggstjänst)
 • Support via fjärrstyrning

Lista på licensierade standardprogram

Support på tjänsten

Support erbjuds av Helpdesk via Serviceportalen. Ofta kan felavhjälpning göras via fjärrstyrning vilket gör att du snabbt får hjälp med ditt problem.

Exempel på support som ingår:

 • Ominstallation/felsökning vid problem med operativsystem
 • Distribution av standardprogram
 • Anslutning till nät på Stockholms universitet
 • Felsökning av Printomat, gemensam fillagring, tjänsten e-post
 • Installation och hjälp med anslutningar till övriga tjänster (t.ex. Box, Ladok)
 • Rådgivning vid köp av dator och kringutrustning kopplat till tjänsten

Tilläggstjänster

Olika typer av kringutrustning kan direktanslutas till arbetsplatsdatorn. Helpdesk kan bistå mot timdebitering med assistans i mån av tid och möjlighet.

Användare kan få vara lokal administratör på sin egen dator. Beställningen ska dock godkännas av prefekt/motsvarande då lokal administrationsbehörighet innebär en förskjutning av ansvaret för den lokala datorn från IT-avdelningen till den lokala användaren. En användare med lokala administrationsmöjligheter är helt enkelt mer exponerad för de risker och hot som finns på Internet idag. Den ökade behörigheten leder därför till en något mer begränsad support där Helpdesk felsöker max i 20 minuter innan de erbjuder ominstallation.

Ett stort antal licensierade programvaror finns för distribution. Helpdesk assisterar med installation antingen via fjärrverktyg eller genom central distribution under förutsättning att licens finns.

Beställning och leverans

Beställning av Arbetsplatstjänsten görs av behörig beställare via Serviceportalen. Institutionen/motsvarande ska ha ett avtal med IT-avdelningen och det ska finnas en person utsedd på institutionen som är ansvarig för Arbetsplatstjänsten.

Beställningsformulär i Serviceportalen

Arbetsplatstjänsten inkl. hårdvara
Installation av standardprogram
Installation av program

Pris

Kostnaden för tjänsten är månadsbaserad beroende på vald datormodell. Kostnaden debiteras månadsvis enligt prislista

Miljöfördelar

Genom att använda Arbetsplatstjänsten får du även tillgång tjänsten för fjärranslutning (VPN). Den tjänsten gör det möjligt att med hjälp av en bärbar dator flytta ditt kontor utanför universitetets väggar. Detta värnar om miljön genom att det inte längre behövs två datorer som är igång hela tiden, en hemma och en på jobbet – utan det räcker med en dator som du enkelt tar med dig. Utöver detta följer vi universitetets policy för grön IT och ser till att avveckling av hårdvara sker på ett miljövänligt sätt.

Viktigt att veta om tjänsten

Användning utanför universitetets nätverk

Applikationsdistribution erbjuds inte om man befinner sig utanför universitetets nätverk. Detsamma gäller för hjälp via fjärrstyrning.

Säkerhetskopiering

Användaren ansvarar för att spara dokument och data i hemkatalogen eller på annan central plats. Det finns idag inget stöd för automatisk backup av lokalt sparad data. IT-avdelningen rekommenderar därför starkt att dokument och data sparas på centrala enheter.

Uppsägning av avtal i samband med förlust eller skada

Om en dator som ingår i Arbetsplatstjänsten blir stulen eller går sönder på grund av oaktsamhet (t. ex. om den tappas i golvet) är det institutionen/motsvarande som ansvarar för att datorn ersätts. Institutionen får betala uppskattat restvärde och kvarvarande månader, och därefter beställa Arbetsplatstjänsten på nytt.

Om institutionen/motsvarande önskar säga upp tjänsten innan avtalsperioden på 36 månader löpt ut debiteras institutionen/motsvarande hårdvarukostnaden för den återstående tiden.

Information av tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen