Beskrivning av tjänsten

Arbetsplatstjänsten erbjuder en komplett datorarbetsplats där mjukvara med tillhörande support ingår. Arbetsplatstjänsten ger en smidig tillgång till centrala IT-tjänster som t.ex. Printomat och e-post. Arbetsplatsen är en central tjänst vilket innebär att den lokala administrationen minimeras.

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Arbetsplatsen innefattar bland annat följande:

 • Antivirusskydd samt skydd mot skadlig kod
 • Standardiserade och centralt distribuerade programvaror
 • Automatiska uppdateringar av operativsystem och program
 • Automatisk anslutning till Printomat, hemkatalog och gemensamma mappar
 • Möjlighet till säker fjärranslutning med VPN (kostnadsfri tilläggstjänst)
 • Support via fjärrstyrning

Paketerade applikationer för Arbetsplatstjänsten

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen.

Exempel på support som ingår:

 • Ominstallation/felsökning vid problem med operativsystem
 • Distribution av standardprogram
 • Anslutning till nät på Stockholms universitet
 • Felsökning av Printomat, gemensam fillagring, tjänsten e-post
 • Installation och hjälp med anslutningar till övriga tjänster (t.ex. Box, Ladok)
 • Rådgivning vid köp av kringutrustning kopplat till tjänsten

Tilläggstjänster

Olika typer av kringutrustning kan direktanslutas till arbetsplatsdatorn. Helpdesk kan bistå mot timdebitering med assistans i mån av tid och möjlighet.

Användare kan få vara lokal administratör på sin egen dator. Denna beställning ska godkännas av prefekt/motsvarande. Den ökade behörigheten innebär begränsad support och Helpdesk erbjuder ominstallation efter 20 minuters felsökning.

Ett stort antal licensierade programvaror finns för distribution. Installation sker antingen via Self Service-portal eller med hjälp av Helpdesk, under förutsättning att licens finns.

Beställning och leverans

Beställning av Arbetsplatstjänsten görs av behörig beställare via Serviceportalen. Institutionen/motsvarande ska ha ett avtal med IT-avdelningen och det ska finnas en person utsedd på institutionen som är ansvarig för Arbetsplatstjänsten. OBS! Beställning av icke lagerhållna datorer är bindande.  
 

Beställningsformulär i Serviceportalen

Arbetsplatstjänsten - nyinstallation med egen hårdvara
Installation av standardprogram
Installation av program

Priser

Tjänsten kostar 4000 kr år + kostnad för egen hårdvara. Kostnaden debiteras kvartalsvis.

Miljöfördelar

Genom att använda Arbetsplatstjänsten får du även tillgång tjänsten Fjärranslutning (VPN). Tjänsten gör det möjligt att med hjälp av en bärbar dator flytta ditt kontor utanför universitetets väggar. Detta värnar om miljön i aspekten att det inte längre behövs två datorer som är igång hela tiden, en hemma och en på jobbet – utan det räcker med en dator som du enkelt tar med dig. Utöver detta följer vi universitetets policy för grön IT och ser till att avveckling av hårdvara sker på ett miljövänligt sätt.

Viktigt att veta om tjänsten


Användning utanför universitetets nätverk

Användaren ansvarar för att datorn kopplas in på universitetets nätverk minst var sjätte månad, alternativt använder tjänsten Fjärranslutning (VPN) som ingår i Arbetsplatstjänsten. Detta av licensmässiga skäl och för att erhålla nödvändiga uppdateringar.

Felanmälan/garantiärenden hårdvara

I de fall där hårdvarufel konstaterats sköts garantiärenden och ev. reparationer mellan institution och reparatör/leverantör.

Säkerhetskopiering

Användaren ansvarar för att spara dokument och data i hemkatalog eller på annan central plats. Det finns idag inget stöd för automatisk backup av lokalt sparad data. IT-avdelningen rekommenderar därför starkt att dokument och data sparas på centrala enheter.

Uppsägning av avtal i samband med förlust eller skada

Om en dator som är ansluten till Arbetsplatstjänsten blir stulen eller går sönder, meddela IT-avdelningen så fort som möjligt så att debiteringsunderlaget kan korrigeras.  Beloppet korrigeras i nästkommande debitering.

Om en dator byter användare

Om en dator ansluten till Arbetsplatstjänsten byter användare under tiden som datorn är i bruk är ominstallation ett krav. Detta på grund av att alla licenser är personliga.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen