Beskrivning av tjänsten

Med tjänsten Korttidshyra av Arbetsplatstjänsten kan institutioner/motsvarande hyra en dator under en kortare period och därmed göra besparingar genom att minska förekomsten av extra datorer på lokal nivå. Tjänsten ger stordriftsfördelar för universitetet genom en centraliserad depå av tillgängliga datorer.

Målgrupp

Institutioner/motsvarande inom Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Korttidshyra Arbetsplatstjänsten innefattar bland annat följande:

  • Dator med strömkabel
  • Arbetsplatstjänsten och standardprogramvaror som ingår i tjänsten

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen
Support på hyrdatorer motsvarar den support som ges för tjänsten Arbetsplatstjänsten inklusive hårdvara.

Tilläggstjänster

Den kostnadsfria tjänsten Fjärranslutning (VPN) kan efter leverans av datorn, beställas och nyttjas under hyresperioden.

Beställning och leverans

Beställning av tjänsten görs av behörig beställare via Serviceportalen.
Önskad hyresperiod specificeras i beställningsformuläret.

Möjlighet till förlängning av hyresperioden finns och kan beställas i samband med påpekande om att hyresperiod är utgången. Förlängning kan godkännas om datorn även fortsättningsvis är tillgänglig för uthyrning.


Beställningsformulär

Beställningsformulär för korttidshyra av Arbetsplatstjänsten

Priser

Priset för tjänsten är 850 kr/månad och debiteras i förskott för önskad hyresperiod. 
Återlämning innan önskad hyresperiods slut innebär ingen återbetalning av datorhyran.

Miljöfördelar

Tjänsten innebär att det totala antalet datorer på universitetet kan minskas och att färre datorer ligger på lager ute i verksamheten. IT-avdelningen tillhandahåller ett centralt lager av tillgängliga datorer och tillför på det sättet en stordriftsfördel.

Viktigt att veta om tjänsten

Tillgänglighet

Tjänsten kan erbjudas under förutsättning att det finns tillgängliga datorer. IT-avdelningen kommer i varje enskilt fall att avgöra om så är fallet. Om institution/motsvarande inte har Arbetsplatstjänsten innan så kommer vissa förberedelser krävas innan leverans kan ske. Dessa förberedelser genomförs av IT-avdelningen efter att information inhämtats från beställaren.

Tilläggsutrustning

Eventuell önskad tilläggsutrustning som dockningsstation, skärm, mus och tangentbord beställs och bekostas av respektive beställare separat via WISUM. Den inköpta tilläggsutrustningen tillhör institutionen/motsvarande då lånedatorn återlämnas.

Programvara

Datorn levereras med de standardprogram som ingår i Arbetsplatstjänsten. Installation av övriga programvaror sker separat och enligt de rutiner som gäller för licensierad programvara.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen.