Följande applikationer finns paketerade för Arbetsplatstjänsten (PC). Listan gör inte anspråk på att vara komplett, då IT-avdelningen i princip paketerar alla applikationer som minst fem användare vill ha tillgång till. Applikationer erbjuds alltid i den senaste version som distribueras från tillverkaren.

OBS! att institutionen/motsvarande ansvarar för att applikationerna är korrekt licensierade och upphandlade enligt LOU. Detta gäller även i de fall där manuell installation kan bli nödvändig på grund av att paketering ej är teknisk möjlig eller om antalet installationer understiger minikravet om fem stycken installationer totalt.

Bild och video
Gimp
VLC
ITunes
Camtasia
Adobe
Audacity
IrfanView

Chatt
Zoom

Databas
Filemaker pro
MySQL Workbench

Ekonomi

BankID
Raindance
Mercur
IVAR

Molnlagring
Box

Ordbehandling och PDF
Microsoft Office Pro Plus
SU-office mallar
Adobe Acrobat
Texmaker
LyX
MikTeX
TeXnicCenter
Notepad++

Projektverkyg
Project
Visio Pro

Referenshanteringsvertyg
Endnote
Zotero

SFTP, VPN & SSH-klienter
FortClient
PuTTY
FileZilla
WinSCP


Statisktik och beräkning
R
Tinn-R
StatTransfer
Stata
SPSS
Mplus
SAS
Mathematica
Matlab
RStudio
GeoGebra

Utveckling
Python
WinMerge
Active Pearl
Adobe Dreamweaver
Geany

Stödprogram och Lexikon
Wordfinder
SuperWort
WriteN-Cite
Libris
WordSmith Tools
Elan
SpellRight
Stava Rex
Claro readplus

Okategoriserat 
Google Earth
ArcGIS
FreeFileSync