• Gör en polisanmälan!
  • Anmäl därefter stölden till Helpdesk via ärende i Serviceportalen; bifoga diarienumret från polisanmälan i ärendet.
  • När Helpdesk fått stöldanmälan markeras datorn som "stulen" i IT-avdelningens system. Detta gör att datorns månadsdebitering upphör.
  • Om den stulna datorn är en Mac låser Helpdesk datorn på distans.
  • IT-avdelningen informerar institutionens IT-ansvarige/DSA om stölden såvida hen inte redan är informerad.
  • Institutionen/motsvarande debiteras den kostnad som återstår för datorn (engångsdebitering). 
  • Glöm inte att beställa en ny dator till användaren! (detta kan med fördel göras redan i samband med stöldanmälan).