Beskrivning av tjänsten

Tjänsten centraliserad IOS-hantering ger minskad administration ute i verksamheten, ökad kontroll av enheter samt en ökad säkerhet (fjärrlåsning).

Målgrupp

Målgruppen är institutioner och förvaltningsavdelningar inom Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Ett grundpaket med funktioner, som:

Hantering av enheter:

 • Lock Device = att i ett första skede låsa enheten.
 • Wipe Device = att i ett andra skede dvs radera enheten och därmed bl.a. säkra förlust av känslig data, koppla loss privata Apple:id på enheten för att annan anställd ska kunna använda iOS-enheten.
 • UpdateInventory = att kunna få kontroll/kännedom på vad som är installerat på iOS-enheten.
 • Uppdatera iOS = att kunna uppdatera iOS på institution på samtliga enheter "bulk" eller specifik efter upptäckt säkerhetshål eller bara en release av ny version iOS.

Konfigurationsprofiler:

 • Att kunna erbjuda en iOS Exchange Account Setup.  
 • Att kunna erbjuda eduroam-konfiguration

Vilka krav ställer IT-avdelningen på verksamheten?

 • Mobilerna ska köpas med DEP
 • Följa checklistor innan felanmälan
 • Enheterna ska hantera senaste versionen av iOS
 • Enheterna ska kopplas till individ
 • Registervård (IT-avdelningen ska veta vem som innehar enheten)
 • Att enheten säkerhetskopieras

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen där artiklar, guider samt utbildningsinformation publiceras som hjälp vid problem med vanliga situationer se punkten "Hantering av enheter" ovan.

Vid problem av allvarlig eller komplicerad karaktär hänvisar Helpdesk vidare till systemspecialister inom IT-avdelningens infrastruktursektion som assisterar kring problemet.

Beställning och leverans

Beställning av tjänsten Centraliserad iOS-hantering görs av behörig beställare via beställningsformuläret i Serviceportalen

Pris

400 sek/år/enhet

Förändringar av prislistan kan genomföras beroende på omvärldshändelser.

Vad ingår inte

Följande ingår inte i IT-avdelningens ansvar:

 • Driftstörningar som orsakas av att 3:e part (t ex. Jamf Pro, Apple) gör förändringar i sin mjuk- eller hårdvara.
 • Frågor om handhavande av enheter.
 • För att säkerställa tjänsten förbehåller sig IT-avdelningen att löpande specificera kraven på hårdvaran.
 • Ansvar gällande appar som inte fungerar med den senaste versionen av iOS.

Miljöfördelar

 • Återanvändning blir möjlig eftersom en låst enhet kan låsas upp.
 • Samma enhet kan användas av flera personer samt för olika ändamål.

Viktigt att veta om tjänsten

 • SIM-kort ingår inte i tjänsten
 • Planerade avbrott i tjänsten meddelas genom sedvanlig driftinformation i förväg.

Information om tjänsten

 • Tjänsten förutsätter att iOS-enheterna har åtkomst till internet
 • Beroende på nätverkskoppling kan ytterligare kostnader tillkomma kopplat till andra telefonitjänster
 • Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen