Beskrivning av tjänsten

E-mötestjänsten erbjuder ett användarvänligt verktyg för att anordna möten online, oavsett var du befinner dig. Tjänsten kan användas för större föreläsningar, mindre seminarier, handledning, arbetsmöten och grupparbeten.

Målgrupp

Medarbetare och studenter vid Stockholms universitet

Tjänsten innefattar

  • Klient för Windows, OSX, Linux, Android, iOS
  • Plug-in till Outlook
  • Ljud- och videokonferens med upp till 500 deltagare
  • Indelning i mindre grupper och tilldelning av grupprum (breakout rooms)
  • Skärmbildsdelning
  • Fildelning (5 GB endast för medarbetare)
  • Inspelningsmöjlighet (max 40 min för studenter)
  • Chat-funktion med närvaroindikator
     

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen

Exempel på support som ingår: 

Installera och logga in i Zoom 
Kom igång med Zoom 

Tilläggstjänster

Webinar med upp till 500 eller 1000 deltagare. 

Zoom-rum

Jämförelse mellan möte och webinar (på engelska)

Beställning och leverans

Zoom ingår för alla som har ett universitetskonto och finansieras via IT-access (medarbetare) och IT-abonnemanget (studenter).

Zoom ingår i Arbetsplatstjänstens standardutbud och installeras via Software Center/Self Service 
Du som inte använder Arbetsplatstjänsten kan ladda ner programmet från https://zoom.us/download

Priser

Tjänsten finansieras av IT-access/IT-abonnemanget och ingen ytterligare kostnad debiteras användarna

Miljöfördelar

Möjlighet till digitala resfria möten

Viktigt att veta om tjänsten

Kringutrustning

Användaren ansvarar för att nödvändig kringutrustning som mikrofon, kamera, hörlurar/högtalare etc. finns på plats och fungerar.

Lagring

Spara ditt material på din egen dator/hemkatalog regelbundet då lagringsutrymmet i tjänsten är begränsat.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen