Beskrivning av tjänsten

Stockholms universitets medarbetare erbjuds e-postkonton, kalender och global adressbok genom Microsoft Exchange 2013, kallat ebox. Stöd finns även för så kallade funktionsbrevlådor som är e-postlådor som delas mellan medarbetare. E-postkonton ingår som en del av IT-access.

All e-post som skickas till Stockholms universitet passerar ett så kallat e-postfilter och får ett ”spam-poäng”.  Stockholms universitet använder sig av e-postfiltret CanIt som driftas av Sunet. Ca 75 % av alla e-postmeddelanden som kommer till Stockholms universitet stoppas av spamfiltret antingen pga mycket hög spampoäng eller ogiltig mottagaradress. De e-postmeddelanden som har en något lägre spampoäng landar i e-postprogrammets eller webbmailens skräppostlåda. Fördelen med det är att meddelanden som uppfattas som spam trots att de är legitima inte stoppas av spamfiltret utan når fram till mottagaren. Det förekommer också att spam slipper igenom och landar i inkorgen, det är meddelanden som fått en mycket låg spampoäng. Medarbetare som vill göra egna inställningar för spamfiltrering kan logga in i spamfiltret CanIt. Det går t ex att vitlista kontakter vars meddelanden ofta hamnar i skräpkorgen och svartlista kontakter vars meddelanden inte ska komma fram.  Det går även att ”träna” spamfiltret att lättare känna igen spam genom att klistra in brevhuvud från e-post som är spam. Guider för hur du går tillväga hittar du här

Tjänsten e-postlista erbjuder möjlighet att administrera e-postlistor för elektroniska utskick genom verktyget Mailman.
Tjänsten massutskick (e-postutskick) erbjuder möjlighet att på ett snabbt och pålitligt sätt skicka e-postmeddelanden till ett stort antal mottagare. Beställning av massutskick görs via formulär i serviceportalen. Det finns två nivåer av massutskick. För massutskick till färre än 2000 mottagare kan utskicket göras från det egna e-postprogrammet, ett funktionskonto eller en mailmanlista. Utskicket föranmälas senast dagen innan utskicket ska göras via formulär i serviceportalen. För större e-postutskick till fler än 2000 mottagare ska innehållet godkännas av Kommunikationschef och IT-chef innan utskicket görs. Beställningen av större massutskick har en handläggningstid på 10 dagar och beställs genom ett formulär i Serviceportalen.
Studenter vid Stockholms universitet har en e-postadress enligt standarden användarnamn@student.su.se. Adressen pekar på den e-postadress som studenten uppgav när universitetskontot aktiverades. 

Målgrupp

Alla medarbetare vid Stockholms universitet.
 

Tjänsten innefattar

I standardutförandet av Ebox för medarbetare ingår:

  • Brevlåda i Exchange 2013-miljö
  • Funktionsbrevlåda i Exchange 2013-miljö
  • Lagringsutrymme per användare: 5 GB med möjlighet att utöka
  • Backup och återställning av data

 

Support finns kl. 08.00-16.00 (sommartid) och kl 08.00-16.40 (vintertid)
Kontakt: Serviceportalen, alternativt via telefon 08- 16 1999.
 

Mer information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten hänvisas till Serviceportalen.

Mer information om e-post för medarbetare