Beskrivning av tjänsten

Tjänsten E-post är en driftsäker och användarvänlig plattform för elektronisk kommunikation vid Stockholms universitet. Tjänsten följer myndighetens krav avseende offentlighetsprincipen.

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet

Tjänsten innefattar

E-post innefattar bland annat följande:

 • E-postkonto inklusive kalender och global adressbok
 • Funktionsbrevlådor (delas mellan flera medarbetare)
 • Åtkomst via webbmail
 • Backup och vid behov återställning av data
 • 10 GB lagringsutrymme
 • E-postlista (mailman)
 • Massutskick (sker via särskild beställning)

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen

Exempel på support som ingår:

 • Felsökning av e-postklient (På Arbetsplatstjänsten, support via fjärrstyrning på rekommenderade klienter)
 • Felsökning vid problem att skicka och ta emot e-post.
 • Artiklar i Serviceportalen för:
  • Konfiguration av klient (sker automatiskt på Arbetsplatstjänsten)
  • Hantering av spam
  • Frånvaromeddelande, dela kalender etc.
  • Återläsa raderad e-post

Tilläggstjänster

Tilläggstjänsten "E-postlista" erbjuder möjlighet att administrera e-postlistor för elektroniska utskick genom verktyget Mailman.

Funktionskonto är ett e-postkonto där flera personer kan dela och administrera en funktionsbrevlåda

Tjänsten "Större e-postutskick" erbjuder möjlighet att på ett snabbt och pålitligt sätt skicka e-postmeddelanden till ett stort antal mottagare. Beställning av större e-postutskick görs via Serviceportalen (se nedan)

Beställning av e-postutskick (800-1999 adresser) 
Beställning av e-postutskick (2000+ adresser)

Beställning och leverans

Tjänsten E-post levereras till samtliga medarbetare i samband med skapande av universitetskonto.

Behörig beställare beställer universitetskonto via Serviceportalen. I samband med detta sker automatiskt beställning av tjänsten E-post.

Priser

Tjänsten e-post ingår som en del av tjänsten IT-access.

Viktigt att veta om tjänsten

 

Skräppost

Spamfiltret (Canit) avgör vad som hamnar i mappen Skräppost när din e-post passerar in och ut genom universitetets e-postservrar.

Läs mer om Hantering av skräppost (spam)

En e-postadress för utskick

Tjänsten stödjer endast en personlig e-postadress för utskick. Däremot kan du ha fler adresser för inkommande e-post.

Vidarebefordra e-post

Användaren ansvarar själv för eventuell vidarebefordran av sin e-post. Guider för detta finns i Serviceportalen

Klienter som supportas

 • Webbmail (ebox.su.se)
 • Outlook 2013 och uppåt (Windows)
 • Outlook 2016 och uppåt (MAC)

Mer information i artikeln: Kom igång med e-post (medarbetare)

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen.