Många institutioner och avdelningar har inte minst vid terminsstart behov av att skicka e-post till ett större antal mottagare för att informera, bjuda in till seminarium, skicka ut enkäter etc. Större utskick fastnar dock i det utgående spamfiltret varför IT-avdelningen tagit fram en rutin för att möta behovet av att kunna göra större utskick.

Om du behöver skicka e-post till mellan 799 och 2 000 mottagare ska du senast en arbetsdag innan utskicket föranmäla det via Serviceportalen. Detta gäller även för e-postlistor som kan ha många mottagare. Helpdesk gör då en tillfällig förändring i spamfiltret och ditt utskick går iväg utan problem. Utskicket kan sedan göras från det egna e-postkontot, från ett funktionskonto eller från en e-postlista.

För utskick till fler än 2 000 mottagare ska utskicket liksom tidigare godkännas av kommunikationschefen och IT-chefen. Den typen av större utskick har normalt en handläggningstid om 10 arbetsdagar. Handläggningstiden kan vara längre under storhelger och under sommartid.
Här kan du beställa föranmälan om e-postskick till 799-2000 mottagare samt beställa utskick till fler än 2 000 mottagare.