Många institutioner och avdelningar har inte minst vid terminsstart behov av att skicka e-post till ett större antal mottagare för att informera, bjuda in till seminarium, skicka ut enkäter etc. Större utskick fastnar dock i det utgående spamfiltret, därför har IT-avdelningen tagit fram en rutin för att undvika detta.

Skicka e-post till 799-2000 mottagare

Om du behöver skicka e-post till mellan 799 och 2 000 mottagare ska du senast en arbetsdag innan utskicket föranmäla det via Serviceportalen. Detta gäller även för e-postlistor som kan ha många mottagare. Helpdesk gör då en tillfällig förändring i spamfiltret och ditt utskick går iväg utan problem. Utskicket kan sedan göras från det egna e-postkontot, från ett funktionskonto eller från en e-postlista.

Skicka e-post till 2000+ mottagare

För utskick till fler än 2 000 mottagare måste utskicket godkännas av kommunikationschefen. Utskicket görs via  e-postverktyget. För att få tillgång till e-postverktyget måste du gå en kortare introduktion i e-postverktyget, kontakta Visuell identitet. Den typen av större utskick har normalt en handläggningstid om 10 arbetsdagar. Handläggningstiden kan vara längre under storhelger och under sommartid.

Du kan beställa adresslistor till alla studenter och alla medarbetare Helpdesk. Övriga från adressurval tar du fram själv, se instruktioner i Serviceportalen.