Förvaltningsobjekt

Objektsägare

Centralt stöd Åsa Borin, Avdelningen för planering och ledningsstöd
SOL-objektet (Schemaläggning och Lokalbokning) Lennart Persson, Tekniska avdelningen
SID-objektet (StudieInformation och Dokumentation) Jerker Dahne, Studentavdelningen
Mobilapplikationen Jerker Dahne, Studentavdelningen
VFU-portalen Jerker Dahne, Studentavdelningen
Undervisningsstöd Meya Torun, IT-avdelningen
VFU-portföljen Jerker Dahne, Studentavdelningen
Webbobjektet Linda Carlsson, Samverkansavdelningen
CRM-stöd Per-Arne Wikström, Samverkansavdelningen

 

Om du önskar framföra utvecklingsbehov beträffande något av ovanstående system, vänligen kontakta berörd objektsägare.

Observera att listan innehåller endast etablerade förvaltningsobjekt.