Förvaltningsobjekt

Objektsägare

Beslutsstöd Åsa Borin, Rektors kansli
CRM-stöd Per-Arne Wikström, Samverkansavdelningen
Diarie- och ärendehantering  Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek
Ekonomistöd Pia Grankvist, Ekonomiavdelningen
Fastighetsstöd Lena Lundqvist, Fastighetsavdelningen
HR-stöd Marie Högström, Personalavdelningen
SOL-objektet (Schemaläggning och Lokalbokning) Lennart Persson, Tekniska avdelningen
SID-objektet (StudieInformation och Dokumentation) Jerker Dahne, Studentavdelningen
VFU-portalen Jerker Dahne, Studentavdelningen
Undervisningsstöd Linn Myhrman och Jennifer Baral, IT-avdelningen
VFU-portföljen Jerker Dahne, Studentavdelningen
Webbobjektet Linda Carlsson, Samverkansavdelningen

 

Om du önskar framföra utvecklingsbehov beträffande något av ovanstående system, vänligen kontakta berörd objektsägare.

Observera att listan innehåller endast etablerade förvaltningsobjekt.