Beskrivning av tjänsten

Fastreg är ett modernt verksamhetssystem för institutionsbruk med fokus på planering och studieadministration. Systemet har under lång tid utarbetats i nära samarbete med berörd personal för att säkerställa att det på bästa sätt stödjer varje individ i arbetet. Fastreg utvecklas kontinuerligt och uppfyller högt ställda krav på användarvänlighet, tillgänglighet och säkerhet. Fastreg har utvecklats i nära samarbete mellan institutionerna för företagsekonomi, juridik och psykologi vid Stockholms universitet samt med Södertörns högskola.

Registreringsmodul

Registreringsmodulen har stöd för snabbregistrering med hjälp av individuella färdiga registreringsförslag, snabbar upp registreringsprocessen betydligt och minskar risken för registreringsfel.

Examinationsmodul

Den kraftfulla examinationsmodulen ger bl a stöd för anonymiserade tentor, automatisk slumpmässig placering av tentander i flera samtidiga tentamenslokaler samt automatisk betygsöverföring till Ladok. Examinationsmodulen är förberedd för e-tentor.

Uppsatsmodul

Uppsatsmodulen har stöd för fulltextlagring samt sökning och bläddring i uppsatser på webben.

Studenter administrerar själva uppsatspubliceringen direkt i Fastreg med minimal inblandning från personal.
Modulen stödjer export av uppsatser till Diva-portalen och är förberedd för plagieringskontroll.

Kursutvärderingsmodul

Kursutvärderingsmodulen har webbaserade kursutvärderingar som sammanställs och skickas ut automatiskt. Jämförelser kan göras mellan terminer och kurser.

Om man vill autogenerar systemet ett mail på sammanställning i Excel på kurs-utvärderingen med jämförelse på tidigare terminer till koordinator, kursansvarig och t.ex. studierektor. Kursutvärderingar kan nu genomföras automatiskt för alla kurser vid institutionen med minimal arbetsinsats.

Schemamodul

Schemamodulen har stöd för kurs- och lärarscheman online och på papper.

Schemaändringar kommuniceras automatiskt till berörda personer. Alla studenter och lärare har också individuella scheman som uppdateras i realtid.

Kommunikationsmodul

Fastreg innehåller en flexibel kommunikationsmodul som möjliggör massutskick via post, webben eller e-post till studenter som kan väljas ut efter en rad olika kriterier. Utskick kan schemaläggas efter behov. Massutskick av viktig information kan också göras via SMS när tiden är kort, t ex vid inställda föreläsningar eller sista minuten påminnelser.

Bemanningsplanering

Bemanningsplanering ger möjlighet att planera, räkna ut undervisningsskyldighet och följa upp undervisningstimmar med återkoppling till och från lärare, helt utan pappershantering.

Övrigt

Andra moduler innehåller stöd för kurswebbar, kursplanering/uppföljning, kursadministration, diskusssionsforum, grupphantering, kursval, forskningsadministration, personalregister, inventering, diarium, hantering av nätverkskonton och alumniverksamhet.

Målgrupp

Medarbetare och studenter vid Stockholms universitet

  • Fastreg underlättar och snabbar upp den administrativa personalens arbetsuppgifter.  Lärare och studenter får bättre insyn i den administrativa hanteringen.
  • Ledningen får genom  Fastreg ett planeringsverktyg som underlättar budgetering, kurs- och personalplanering, samt verksamhetsuppföljning.
  • Fastreg innehåller ett av marknadens mest omfattande e-gränssnitt för studenter, där de bl a själva kan administrera personuppgifter, anmäla sig till tentor, grupper och aktiviteter, genomföra val till kurser och linjeinriktningar, publicera uppsatsinformation, sälja eller byta  studielitteratur och svara på enkäter. Möjlighet finns också till självregistrering om så önskas.

Support

Om problemet är av typen "studenten har svårt att logga in" behöver institutionen kontroller att det är terminsstart och kursstart samt att studenten är registrerad.

Övrig support tillhandahålls via Helpdesk.

Mer information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten hänvisas till Serviceportalen.