Beskrivning av tjänsten

Fjärranslutning (VPN) är en krypterad förbindelse till universitetets nätverk som ger användare med bärbar dator och Arbetsplatstjänsten möjlighet att ansluta från valfri plats med internetanslutning med samma funktionalitet som från sin ordinarie arbetsplats. VPN står för "Virtual Private Network" och är en vanligt förekommande lösning för säker anslutning till skyddade nätverk.

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet med bärbar dator och Arbetsplatstjänsten.

Tjänsten innefattar

Fjärranslutning (VPN) innefattar bland annat följande:

  • Konfigurerad klient
  • Krypterad förbindelse till universitetets nätverk
  • Samma funktionalitet som vid ordinarie arbetsplats (vissa system kan vara spärrade efter beslut av respektive systemägare)
  • Separat lösenord vilket ger högre säkerhet

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen.

Exempel på support som ingår:

Beställning

Förutsättningar för beställning är att du har en bärbar dator ansluten till Arbetsplatstjänsten. För installation av klient måste datorn vara ansluten till SU:s nätverk och igång.

Beställning av tjänsten Fjärranslutning (VPN ) görs av användaren via Serviceportalen.

Tilläggstjänster

Det finns inga tilläggsjänster.

Miljöfördelar

Tjänsten innebär stora miljöfördelar då användarna slipper ha sin ordinarie dator påslagen i syfte att kunna köra RDP (fjärrskrivbord) mot denna - Tjänsten Fjärranslutning medger istället tillgång till universitetets resurser då behov uppstår. Användarnas behov av en stationär dator på arbetsplatsen och en bärbar dator för fjärråtkomst elimineras dessutom då tjänsten bygger på att endast en dator nyttjas.

Pris

Tjänsten är kostnadsfri för användare av Arbetsplatstjänsten.

Viktigt att veta om tjänsten

Begränsad support vid anslutningsproblem

Tjänsten kräver en fungerande internetanslutning. Det finns ingen möjlighet att ge support på problem som beror på uppkopplingen där du befinner dig, ditt lokala nätverk hemma eller andra externa faktorer. 

Bärbar dator och Arbetsplatstjänsten

Tjänsten kräver en bärbar dator ansluten till Arbetsplatstjänsten.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen.