Beskrivning av tjänsten – Mobilabonnemang

Tjänsten Fristående mobil erbjuder ett mobilabonnemang. Tjänsten stödjer telefoner inköpta av universitetet såväl som egna privata mobiler. 

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

  • Mobilabonnemang
  • Röstbrevlåda, notifiering via SMS
  • Mobiltäckning i universitetets lokaler samt på campusområdet

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen. Support ges i dagsläget till Apple iOS 8.0 eller högre samt Android 5.0 eller högre. Vilka versioner som ingår i supporten kan komma att förändras över tid.

Exempel på support som ingår:
Artiklar i Serviceportalen för:

  • Mobilsurf
  • Mobilsvar
  • Trådlös uppkoppling via Wifi/eduroam
  • E-post (synkronisering mot universitetets e-postsystem)

Tilläggstjänster

  • Månadspaket (olika storlekar) för surf (volym i GB per månad) inom Sverige.
  • Extrasurf om potten från månadspaketet tagit slut

  • Fakturadelning (privata samtal debiteras medarbetaren).

Beställning och leverans

Beställning av tjänsten Fristående mobil görs av telekontaktansvarig via Serviceportalen (länkar till beställningsformulär finns längst ner på sidan). Prefekt/motsvarande utser telekontaktansvarig som sedan får behörighet att göra beställningar inom tjänsten telefoni.

Mobiltelefoner beställs via inköpsportalen Wisum.

Priser

Viktigt att veta om tjänsten


Uppgradering

Användaren ansvarar för att mobiltelefonen (smartphone) löpande uppgraderas.

Säkerhetskopiering

Användaren ansvarar själv för att spara dokument, data och bilder i hemkatalog eller på annan central plats. Universitetet ansvarar inte för information lagrad i mobiltelefoner.

Surf

Löpande surf per Mb är avstängt på tjänsten och kan inte nyttjas.

Uppsägning av avtal i samband med förlust eller skada

Om en mobil inköpt av universitetet blir stulen eller går sönder på grund av oaktsamhet eller olycka är det institutionen/motsvarande som ansvarar för att telefonen ersätts. 

Mer information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten hänvisas till Serviceportalen.