Beskrivning av tjänsten

Inloggningstjänsten medger att Stockholms universitets användare kan logga in i olika system och applikationer med hjälp av sitt universitetskonto.

Målgrupp

Medarbetare som agerar som en systemägare/systemansvarig för en tjänst som behöver autentisering av användare vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Tjänsten levereras som ett paket med av hjälp av integration av användarens egna system mot Stockholm universitets centrala inloggningstjänst. Här väljs teknisk lösning som t.ex:

  • Shibboleth
  • ADFS
  • Active Directory
  • Kerberos

Support på tjänsten

Ingen support ges. Vid behov erbjuds konsultation mot löpande timdebitering.

Tilläggstjänster

Utöver tjänstepaketet kan konsultation erbjudas mot timdebitering i mån av tillgängliga resurser.

Beställning och leverans

Beställning av tjänsten görs av systemägare/systemansvarig via Serviceportalen.

Priser

I tjänsten ingår 4 timmar konsultation per år. Därefter löpande timdebitering.

Viktigt att veta om tjänsten

Teknisk lösning

Vid val av teknisk lösning som kan innefatta SAML2 via Shibboleth eller ADFS, ActiveDirectory eller Kerberos används IT-avdelningens målarkitektur för Identitetshantering.

Felsökning för användare

Felsökning vid misslyckad inloggning för slutanvändare sker enligt tjänstebeskrivning universitetskonto.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen.